Posts

Mga Sanhi ng Port Congestions at Pagkaantala ng Balikbayan Boxes

10 Araw na Pagkaantala ng Pagdating ng mga Balikbayan Boxes

BER-Months Raffle Promo - 3 Lucky Winners Every Month

OBON YASUMI - Delivery and Pickup Advisory

New Website Look and Improved Data Security

Additional ¥100 Para sa Sagawa Delivery Fee

Golden Week 2018 Advisory

Kenshin Hako Mobile App Version 3.1

Paghihigpit ng Japan Customs sa Balikbayan Boxes

Facebook