Posts

AirBilis Kōkū-Bin | Air Delivery Service by Kenshin Hako

Kabayan! Maaari ka na magpadala ng maliliit o malalaking packages gamit ang AirBilis Kōkū-Bin (Air Delivery Service) ng Kenshin Hako. Ngayon ay kaagapay na ng Kenshin Hako ang FedEx Philippines sa pagbibigay ng masmalawak, mas mabilis, at mas maaasahang serbisyo para sa ating mga kababayan. Hindi na imposible ang makapagpadala mula sa kahit saan mang dako ng Japan hanggang saan mang sulok ng Pilipinas. Higit sa lahat, pwede ka magpadala kahit isa man o marami, malaki man o maliit, may saktong serbiyo na mapagpipilian ka. Mas makakatipid ka pa dahil discounted ang bawat padala mo sa AirBilis Kōkū-Bin dahil sa pakikipagtulungan ng FedEx. Bukod dito ay maaari ka na rin makapagpadala ng Balikbayan Box via air cargo na mas mabilis kaysa sea cargo, 7-10 days lang nasa consignee mo na ang padala mo. Alamin ang mga impormasyon na dapat mo malaman at kung paano magpadala sa AirBilis Kōkū-Bin. Ano ang AirBilis Kōkū-Bin? Ang AirBilis ay ang ar delivery service ng Kenshin Hako sa pakikipagtulungan

Tamang Pagdeklara ng Nilalaman ng Balikbayan Box

Shipment and Arrival Schedule 2023-2024

Aabot ba sa Pasko ang BALIKBAYAN BOX mo?

Mga Dapat Tandaan Bago Magpa-Pick Up ng Balikbayan Box

Mga Sanhi ng Pagkaantala ng Balikbayan Boxes ngayong BER Months 2021

Paala-ala sa Pagpapadala ng mga Maselan na Gamit.

Instagram